Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 1191/12 z dnia 11 października 2012 r. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, informuje o wykonanym przedsięwzięciu dofinansowanym ze środków WFOŚiGW.

WFOŚiGW w Toruniu udzielił Spółdzielni dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Renowacja oraz modernizacja zieleni SM „Zieleniec” w Toruniu Osiedla „Bielawy przy ul. Gdańskiej oraz „Zieleniec” przy ul. Broniewskiego”.

Spółdzielnia informuje, że planowany efekt ekologiczny został osiągnięty w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Przekazana dotacja niewątpliwie przyczyni się do poprawy warunków przyrodniczych na terenie Spółdzielni, a tym samym na terenie Miasta.

Zarząd Spółdzielni składa podziękowanie Zarządowi WFOŚiGW w Toruniu za wszechstronną pomoc pracowników Funduszu w realizacji procedury uzyskania dotacji.