Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że rozpatrzył pozytywnie wniosek Spółdzielni o udzielenie dotacji...

na przedsięwzięcie pod nazwą „Renowacja oraz modernizacja zieleni SM „Zieleniec” w Toruniu Osiedla „Bielawy” przy ul. Gdańskiej oraz „Zieleniec” przy ul. Broniewskiego”. Pozyskane przez Spółdzielnię środki finansowe zgodnie z brzmieniem przedsięwzięcia zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zadrzewienie i zakrzewienie terenu Spółdzielni na Bielawach. Część środków przeznaczymy na zadrzewienie terenu Zieleńca od ul. Broniewskiego. Stworzymy w ten sposób naturalną barierę chroniącą osiedle od strony tej ruchliwej arterii drogowej.

Spółdzielnia ma również zapewnienie Miasta Torunia, że w miejsce usuniętych drzew przy ul. Asnyka będą miały miejsce nasadzenia nowych drzew od strony Osiedla Zieleniec.