Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poinformował, że pod koniec I kwartału 2017 r. zostanie wykonane przejście dla pieszych na wysokości ul. Gdańskiej 10.

Nowe przejście dla pieszych zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla Bielawy, a w szczególności bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły, korzystających z chodnika łączącego ul. Gdańską z ul. Elbląską. Termin wyznaczenia przejścia dla pieszych uzależniony jest wyłącznie od warunków atmosferycznych.

Zaznaczyć należy, że nowe przejście dla pieszych na ul. Gdańskiej to wynik wniosku złożonego przez Zarząd Spółdzielni do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Jednakże nie byłoby wniosku, gdyby nie prośba Pana Franciszka Jakubowskiego skierowana do Zarządu Spółdzielni na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami Bielaw. Pan Franciszek przez długie lata reprezentował Bielawy w Radzie Nadzorczej Spółdzielni, jednakże i dzisiaj troszczy się o mieszkańców swojego osiedla.