O zagrożeniach jakie niesie ze sobą użytkowanie pieców różnymi paliwami...

oraz o zasadach użytkowania urządzeń grzewczych oraz instalacji grzewczych informuje nas w załączonym piśmie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Są to informacje ważne nie tylko dla Spółdzielni lecz również istotne dla każdego z nas.