Spółdzielnia informuje o przeprowadzeniu przez Rejon Gazowniczy w Toruniu akcji przewonienia gazu. Akcja przeprowadzona zostanie w dniach 27–29 września 2016 r.

Przewonienie polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu staje się intensywniejszy, umożliwiając wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczeniu palników, czy ich niewłaściwej regulacji).

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu w mieszkaniach, należy niezwłocznie powiadomić przede wszystkim: Administrację Spółdzielni - w godzinach pracy biura - tel. 56 654 26 78. Konserwatora - w pozostałym czasie - tel. 56 623 07 28 - tel. 19282.