Informujemy, że Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu oraz wpisał do rejestru nowego członka Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Aktualny Statut Spółdzielni znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Prawo”. Obecnie Statut naszej Spółdzielni przewiduje możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu członka spółdzielni przez pełnomocnika m.in. przez małżonka.

Natomiast nowym członkiem Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających został Pan Paweł Antkowiak.

Propozycję stosownego pełnomocnictwa zamieszczamy tu. Postanowienia Statutu i przepisy prawa spółdzielczego nie przewidują określonego wzoru pełnomocnictwa. Jednakże uważamy, że korzystanie z niniejszego wzoru pozwoli na uniknięcie szeregu wątpliwości.