Szanowni Państwo, Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”.

W dniach 9-11 maja 2016 r. Zarząd spotkał się z mieszkańcami SM „Zieleniec”, by omówić sprawy bieżące Spółdzielni.

Z należytą troską Zarząd pochyli się nad każdą zgłoszoną przez Państwa kwestią. Realizacja kilku z przedstawionych spraw wymaga czasu, jednakże wiele z nich zostało załatwianych „od ręki”; na przykład wyrównanie terenu zabaw i rekreacji przy ul. Gdańskiej 12 oraz modernizacja chodnika przy bramce od ul. Olimpijskiej. Zarząd podjął już działania mające na celu zmianę oznakowania dróg przy sklepie TESCO oraz zadbał o zieleń wokół budynku przy ul. Asnyka 4. Niebawem usunięte zostaną szpecące Osiedle Zieleniec graffiti. Zarząd przyjął również do wiadomości Państwa uwagi dotyczące pielęgnacji zieleni i rozpocznie jej odtwarzanie na terenie Osiedla Bielawy. Zarząd dostrzega również kwestię koniecznych zmian w pracy gospodarzy osiedli.

Zarząd SM „Zieleniec”