Mieszkańcy Osiedla Zieleniec. Zwracamy się z prośbą o każdorazowe informowanie Policji lub Straży Miejskiej, jak również administrację osiedla o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu

oraz dewastacjach mienia na terenie osiedla dzwoniąc (nawet anonimowo wskazując czas i miejsce zdarzenia) pod numery telefonów:
» Dzielnicowy: tel. 56 641 24 23, tel. kom. 695 880 270
» Policja: 112, 997
» Straż Miejska: 986
» SM „Zieleniec”: 56 654 26 78.

Administracja SM „Zieleniec”