Szanowni Państwo,
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „ZIELENIEC”.

Rada Nadzorcza zawiadamia, że dokonała wyboru Prezesa Zarządu SM „Zieleniec”.

Nowym Prezesem Zarządu został Pan Jerzy Klugiewicz. Pan Jerzy Klugiewicz przez blisko pół roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej SM „Zieleniec”. Następnie jako członek Rady został oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu naszej Spółdzielni. Rada Nadzorcza dokonując wyboru Prezesa Zarządu kierowała się przede wszystkim Państwa życzliwymi radami i spostrzeżeniami przekazanymi podczas spotkań Rady z Członkami Spółdzielni SM „Zieleniec” w dniach 25-27 stycznia 2016 r.    

 
W związku z zaistniałym wakatem w składzie Rady Nadzorczej, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające.


Rada Nadzorcza SM „Zieleniec”