Rada Nadzorcza składa się od 3-5 członków wybranych w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
                                                                   
Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2015-2018 r.

1. Piotr Mejgier - Przewodniczący

2. Katarzyna Brożek - Sekretarz

3. Paweł Antkowiak - Członek

4. Lidia Baukrowicz - Członek

5. Mariusz Czarnecki - Członek

Link do harmonogramu dyżurów Rady Nadzorczej w 2018 r.

      
Protokoły obrad Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza składa się od 3-5 członków wybranych w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
                                                                   
Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2015-2018 r.

1. Piotr Mejgier - Przewodniczący

2. Katarzyna Brożek - Sekretarz

3. Paweł Antkowiak - Członek

4. Lidia Baukrowicz - Członek

5. Mariusz Czarnecki - Członek

Link do harmonogramu dyżurów Rady Nadzorczej w 2018 r.

      
Protokoły obrad Rady Nadzorczej: